Card Level

In card level repairing,  we don’t use much more tools to identify the problems. We simply use screw drivers, and some other tools. By these tools we try to find out the problem and we focus to solve the problem by replacing the faulty parts of the computer/laptop system. We don’t give more importance in repairing the parts instead of replacing. In these condition we replace RAM, hard disk, motherboard, cable etc. to repair the computer or laptop.

कार्ड लेभलकाे मर्मत गर्ने प्रकृयामा हामी सकेसम्म बिग्रिएकाे सामानलार्इ फेरेर कम्प्युटर ठिक गर्ने कार्य गर्दछाै । यस्ताे प्रकृयामा बिग्रिएकाे सामान बनाउन भन्दा नया किनेर चलाउन सस्ताे र भरपर्दाे पनि हुन सक्दछ, त्यसैले कतिपय अवस्थामा हामी कार्ड लेभलकाे मर्मत प्रकृया अवलम्वन गर्दछाै ।

यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर, ल्यापटपको र्याम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, केवल आदि फेरबदल गरेर  मर्मत कार्य गरिन्छ।