Software

In general, most of the problems in computer/laptop are related to the software because of the usage of the internet or insecure removable devices.  In fact the usage of the internet of any USB disks without the knowledge of the viruses is more dangerous. Internet and the USB disk are the main source of viruses.

In software repairing, the technician will repair the functionality of the computer system by changing the software or by updating the software. In this type of the repair service we need the collection of many software packages.

सामान्यतया कम्प्युटरमा आउने धेरै जसाे समस्याहरू सफ्टवेयर सँग सम्बन्धीत हुने गर्दछन् । यस्ता समस्याहरूकाे मुख्य स्राेत भनेकाे चाहि इन्टरनेट तथा युएसवी डिभाइसहरू नै हुन् । भाइरस एवम् यस्तै प्रकारका अन्य प्रकारका भाइरसजन्य प्राेग्रामहरूकाे प्रयोग बारेमा नजान्दा सफ्टवेयर सम्बन्धी समस्या धेरै आउने गर्दछ ।

यस्ताे किसीमकाे मर्मत प्रकृयामा मर्मतकर्ताले सफ्टवेयरलाई फेरेर वा नवीकरण वा अन्य बिभिन्न कार्यहरु गरेर समस्याकाे समाधान गर्ने गर्दछ । यस किसीमकाे समस्या समाधान गर्दा औजारहरूकाे भन्दा पनि सफ्टवेयर पहिचान  र त्यससम्बन्धी ज्ञान हुनु अत्यन्तै जरूरी हुन्छ ।